Одржана 5. седница Скупштине општине Чајетина

У четвртак 26. новембра одржана је 5.седница Скупштине општине Чајетина. Због пандемије корона вируса, седница је одржана електронским путем. Одборници су упознати са извршењем буџета за период од 1.1. до 30.9.2020. године.

Приходи и примања са пренетим средствима у посматраном периоду остварени су у износу од 1.524.639.208,87 динара, односно 72,27 % у односу на планиране. Укупно извршени расходи и издаци у поменутом периоду износе 1.107.680.135,10 динара, односно 52,51 % у односу на планиране. На дан 15. новембра, остварење прихода и примања са пренетим средствима буџета износи 88,50% у односу на планиране. Усвојена је Одлука о покретању процеса израде Плана развоја општине Чајетина за период од  2021-2031. године, као и одлуке о изради Просторног плана општине Чајетина и Плана детаљне регулације саобраћајног решења за потез Борова Глава.  Одборници су усвојили Одлуку о заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева. Усвојена је допуна Одлуке о безбедности и регулисању саобраћаја на територији општине Чајетина, којом се на Златибору у улици Миладина Пећинара, простор од кружног тока, стазом до Краљевог трга, затим стазом испод Дома здравља до пијаце, проглашава пешачком зоном. На овој седници донето је више решења о отуђењу грађевинског земљишта ради исправки граница суседних катастарских парцела. Усвојена је Одлука о прибављању у јавну својину непокретности по захтеву Општинског правобранилаштва општине Чајетина. Донето је Решење о поверавању послова локалног економског развоја Регионалној развојној агенцији Златибор. Одборници су усвојили четири одлуке о уређивању грађевинског земљишта на Златибору средствима инвеститора.