Одржана 43. седница Скупштине општине Чајетина (видео)

На 43. седници Скупштине општине Чајетина између осталог су усвојени планови рада са финансијским плановима за наредну годину за: "КЈП Златибор", "ЈКП Водовод Златибор", "ЈП Голд Гондола Златибор", "Библиотеку Љубиша Р. Ђенић", предшколску установу "Радост Чајетина", "Златиборски еко аграр", "Спортски центра Чајетина" и "Туристичку организацију Златибор"; дата је сагласност на програм пословања са финансијским планом за наредну годину "ЈКП Дубоко" из Ужица и одлука о доношењу плана детаљне регулације комплекса "Старо село Сирогојно". Допуњена је одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и одлука о одређивању грађевинских подручја на територији општине Чајетина и одлука о локалним комуналним таксама.

Усвојени су предлози решења о неколико отуђења грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом са приватним, одн. привредним субјектима. Решен је дугогодишњи процес са породицом Јевремовић, по питању улица, јавних саобраћајница и путева које се налазе на земљишту које им је реституцијом враћено. Општина је процесом размене определила породици Јевремовић земљишну парцелу од 430 квадратних метара, уз доплату од нешто више од 15 милиона динара.

Председник Скупштине, Милоје Рајовић, оценио је рад највишег законодавног тела локалне самоуправе као веома задовољавајући, додајући да су ефикасном раду допринели и конструктивни предлози одборника у претходном периоду. Сматра да је велики напредак остварен већ и тиме што су овакви планови претходних година доношени не крајем текуће, већ почетком наредне године. Додаје да је посебан напредак остварен по питању имовинско-правних односа, пре свега напомињући доношење "Измене и допуне плана генералне регулације - прва фаза", као и "Измену и допуну плана генералне регулације - друга фаза", уз неколико детаљних планова за читав простор општине.

Приликом представљања плана рада директор "Спортског центра Чајетина", Никола Смиљанић, рекао је да је Министарство културе најавило подршку фестивалу "Деца међу нарцисима" и ликовној колонији "Трнава". У плану установе за 2020. годину је набавка дигиталног пројектора, који ће бити инсталиран на "Културном центру" на Златибору, где је тендер у току и очекује се да ће он до марта бити добављен. Планирана је и набавка савременијих справа за теретану у чајетинској хали, док је за стадион "Швајцарија" у плану набавка секачице за бусен. Смиљанић је додао да је и у години на измаку заступљеност екипа које су се припремале на теренима СЦ Чајетина била веома велика, наводећи као пример тврдњу "Асоцијације спортских центара Србије" да је 180 сати максимална могућа мера коришћење једног фудбалског терена, а да његов опстанак не буде угрожен; с друге стране је податак да је терен "Швајцарија 1", који се најмање користи, имао 343 радна сата, а око 7500 људи на њему је током године играло утакмице или тренирало.

https://www.youtube.com/watch?v=l9SgiS-hRmU