Одржана 40. седница Општинског већа општине Чајетина

веће

У среду, 1. децембра одржана је 40. седница Општинског већа општине Чајетина. Чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о буџету општине Чајетина за 2022. годину. Укупно планирани приходи и примања, са пренетим средствима износе 3.335.000.000,00 динара. Укупно планирани расходи и издаци износе 3.335.000.000,00 динара.

Прихваћене су измене и допуне Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор. Чланови су се сагласили да просечна цена квадратног метра непокретности по зонама на територији општине Чајетина за наредну годину остаје у истом износу. Након расписаног конкурса додељене су и стипендије , и то двадесет четири на основу постигнутог успеха и девет на основу дефицитарности струка. Утврђене су Одлуке о повећању оснивачког капитала оба комунална предузећа.

Чланови Општинског већа су прихватили да се средствима инвеститора заврше поједини започети радови и приступи извођењу радова на изградњи нових улица. Дата је сагласност да се средствима инвеститора изгради и четрдесет паркинг места иза хотела „Галенс“.

Поред тога утврђени су предлози више Решења о уређивању грађевинског земљишта.

Скупштини ће бити предложена и Одлука о подизању споменика на Торнику Руској десантној јединици која је 1990. године из Тузле отишла на Приштински аеродром.