Одржан састанак поводом успостављања Парка природе Златибор

У петак 26. маја, у општини Чајетина, одржан је састанак представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Завода за заштиту природе и локалне самоуправе на тему успостављања Парка природе Златибор. Разговарало се о изналажењу најбољег решења у погледу смањења степена заштите у грађевинским зонама на територији општине Чајетина, које су дефинисане важећим планскиим документима. Стручне службе Општине изнеле су примедбе на Уредбу и Студију о парку природе Златибор, који не обухвата централни део туристичког насеља. Добили смо обећање да ће обрађивач, заједно са ресорним одсеком за заштиту животне средине све примедбе узети у обзир и унети их у сама документа за усвајање. Позивамо све заинтересоване власнике парцела да присуствују јавној расправи о Парку природе Златибор, у четвртак 01.јуна 2017.године у 14 сати у великој сали Општине.

Извор: www.cajetina.org.rs