Од данас у оптицају нова новчаница од 50 динара

Народна банка Србије пустила је данас у оптицај новчаницу од 50 динара са делимично измењеним обележјима. Како се наводи у саопштењу НБС, на лицу новчанице од 50 динара нема измена обележја, док је на наличју измењена година издања (2014) и стављен потпис гувернера Јоргованке Табаковић. Новчаница од 50 динара биће паралелно у оптицају са претходним издањима ове новчанице из 2005. и 2011. године. Додатна израда новчанице апоена од 50 динара са делимично измењеним обележјима предвиђена је у оквиру редовног годишњег програма израде и издавања новчаница, кованог новца, пригодног кованог новца и меничних бланкета за потребе НБС у 2014. години. Тим програмом је дефинисана израда додатне количине новчаница наведеног апоена ради задовољавања редовних потреба готовинског платног промета, замене новчаница које су повучене из оптицаја као неподобне и које су уништене, и држања у трезорима НБС одређене резерве кованог новца и новчаница.