НСЗ - обуке за незапослена лица

Национална служба за запошљавање-филијала Ужице организује  обуке  за:  израду предмета од дрвета и оператере на ЦНЦ машинама. Пријављивање је почело данас, и трајаће седам дана.

 

ОБУКА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРЕДМЕТА ОД ДРВЕТА

Национална служба за запошљавање-филијала Ужице организује  обуку за израду предмета од дрвета.

Обука је планирана за 10 незапослених лица која имају минимум основно образовање, а циљ обуке је стицање и усвајање потребних знања и вештина за успешно обављање послова израде предмета од дрвета што води лакшем запошљавању незапослених лица.

Обуку ће изводити Мокрогорска школа менаџмента и Академија Оксфорд – Агент ДОО Јагодина, место извођења обуке је Ужице, а планирани период извођења обуке је од 16.12.2019. године до 15.03.2020.године .

Филијала Ужице позива сва заинтересована незапослена лица са евиденције да се пријаве код својих саветника за запошљавање.

Пријављивање и добијање упута за обуку обављаће се у периоду од 28.11.2019. до 05.12.2019.године.

ОБУКА ЗА ОПЕРАТЕРА НА ЦНЦ МАШИНАМА                 

Национална служба за запошљавање-филијала Ужице организује  обуку  за оператере на ЦНЦ машинама.

Обука је планирана за 10 незапослених лица која имају минимум средњу стручну спрему, а циљ обуке је стицање и усвајање потребних знања и вештина за успешно руковање ЦНЦ машинама што води лакшем запошљавању незапослених лица.

Обуку ће изводити Мокрогорска школа менаџмента и Академија Оксфорд – Агент ДОО Јагодина, место извођења обуке је Пожега, а планирани период извођења обуке је од 16.12.2019. године до 04.02.2020.године.

Филијала Ужице позива сва заинтересована незапослена лица да се пријаве код својих саветника за запошљавање.

Пријављивање и добијање упута за обуку обављаће се у периоду од 28.11.2019. до 04.12.2019.године