Нова школска година пред УТШ Чајетина (видео)

За школску 2020/2021. годину "Угоститељско-туристичка школа" из Чајетине уписала је 319 ученика у 13 одељења, од чега су три одељења прве године. Начин реализације наставе ће бити комбинован, према препорукама ресорног министарства. Ово је модел који је другачији у односу на онај који је примењиван у периоду ванредног стања и према речима директорке школе, прихватљивији је и за ученике и за наставнике. Часови ће трајати по 30 минута, а оцењивање ученика ће се обављати искључиво у школи. Часови вежби ће бити у одржавани исто време, али у одвојеним просторијама.

-Тај комбиновани модел подразумева да се ученици деле на групе у случају да одељење броји више од 16 ученика. Ми имамо два одељења са тим бројем ђака, тако да ће ти ученици бити стално присутни у школи. Сви остали који имају већи број делиће се у групе. Половина од тих ће једне седмице долазити у школу, а друга половина ће исте седмице имати наставу преко Интернета. После тога ће се те групе ротирати - каже директорка УТШ Чајетина, Вишња Смиљанић.

https://www.youtube.com/watch?v=QiOTd9lIMIU

Практична настава ће се одвијати као и раније, али уз поштовање свих мера заштите. Прве две седмице она ће се одвијти у школи, док се не обаве све припреме и договори број ученика, зарад њихове безбедности.

-Школа мора испоштовати све мере заштите. Ученици ће бити у обавези да носе маске на часовима. Имаће могућност да не носе маске када нешто преписују, тј. када нема никаквог вида комуникације. Такође, морају водити хигијену и биће им доступни убруси, дезо-баријере, течни сапун... На свим местима ће бити истакнути начини заштите и упутства за ученике, коме да се обрате у случају да им не буде добро, а обезбеђена је и просторија где ће тај ученик бити изолован до доласка родитеља. 

За 31. август заказан је родитељски састанак за родитеље ученика из свих 13 одељења, где ће им бити наглашено какве мере ће школа предузети, какав је начин организовања наставе и како ученици да се понашају сходно томе.

И. Јанковић