Нема казнених поена за легализацију бесправних објеката

Одборници СО Чајетина, на поседњој седници, усвојили су Одлуку о утврђивању накнаде у поступку легализације објеката, као и измену Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта, познатију као комунално опремање. Одлука која регулише плаћање комуналног опремања донета је у складу са Законом о легализацији, као и нова Одлука о поступку легализације. Цене комуналног опремања нису мењане у односу на претходни ценовник, а исте су и за објекте који се тек граде, као и за објекте у процесу легализације. Да су грађани, који имају некретнине на територији општине Чајетина, заинтресовани за легализацију, говори и број поднетих захтева за легализацију у законски предвиђеним роковима - 6.952 захтева. Број захтева за легализацију по годинама изгледа овако: - у 2003. години поднето је 1.723 захтева; - у 2004. години поднето је 46 захтева; - у 2005. години поднето је 80 захтева; - у 2006. години поднето је 186 захтева; - у 2009. години поднето је 120 захтева; - у 2010. години поднето је 3115 захтева; - у 2013/2014. години поднета су 682 захтева. Од укупног броја поднетих захтева за легализацију, стручне службе општине Чајетина решиле су 1.473 предмета до краја прошле године. У наредном периоду, пред одборницима ће се наћи и неколико предлога одлука од посебног значаја, које ће регулисати могућност умањења комуналног опремања објеката од посебног значаја, као што су хотели и пословни објекти за обављање производње, и чијом ће изградњом бити отварана нова радна места. "Постоји могућност, наравно ако то одборници потврде, да се за овакву градњу, која ће подстицати отварање нових радних места, обезбеде додатни попусти", најављује Бојана Божанић, помоћник председника општине Чајетина. А када је у питању легализација бесправно подигнутих објеката, на снази је следећи ценовник. ЧАЈЕТИНА - саграђени објекти, укупне површине до 150 квадрата (нето) на једној парцели: I зона....................... 2.140 динара по метру квадратном; II зона...................... 1.712 динара по метру квадратном; III зона..................... 1.284 динара по метру квадратном. Ове цене су за објетке до 150 квадрата, са не више од 4 стамбене јединице, и подразумевају постојање водоводне мреже и канализације. ЗЛАТИБОР: Екстра зона.................. 21.397 динара по метру квадратном; I зона....................... 10.699 динара по метру квадратном; II зона...................... 8.559 динара по метру квадратном; III зона..................... 6.419 динара по метру квадратном; IV зона...................... 2.996 динара по метру квадратном; V зона....................... 2.247 динара по метру квадратном: У ван зони, објекти којима се трајно решава стамбено питање, и где углавном није решено питање воде и канализације, ослобођени су накнаде, док ће се за викендице плаћати комунално опремање у износу од 750 динара по метру квадратном. Заинресовани грађани, а који су на време поднели захтеве за легализацију, нису кажњени са увећаним ценама комуналног опремања. Имаће прилику да своје обавезе плате на рате - до 36 месеци, а они који буду плаћали одједном, имаће попуст од 20%. За физичка лица, за износ накнаде до 2 милиона динара, није потребно средство обезбеђења, а преко тог износа потребна је банкарска гаранција. Када су у питању правна лица, до 2 милиона динара потребно је положити меницу, а за износ преко - банкарску гаранцију.