На 44. седници СО Чајетина усвојен план генералне регулације (видео)

На последњој седници Скупштине општине Чајетина у 2019. години усвојена је измена и допуна Плана генералне регулације за насељена места Златибор и Чајетина (фаза 1).

Усвојени план рађен је пре седам година, а у претходних шест месеци на његовим изменама радило је Јавно предузеће Урбанизам из Крагујевца. Планови детаљне регулације појединих парцела усвајани на претходним седницама Скупштине уврштени су у план генералне регулације.

„Један кључан елеменат овог плана је увећање, односно повећање индекса изграђености који расте у складу са повећањем парцеле, што доводи до политике градског грађевинског земљишта на Златибору, то јест, овим планом ће бити стимулисано укрупњавање и увеличавање парцела,“

сматра Драган Дунчић, директор ЈП Урбанизам Крагујевац који је одборницима СО Чајетина представио план који подразумева изградњу објеката за доминантне намене становања и туризма, а предвиђа се и изградња првих јавних гаража на Златибору, а дефинисана је и максимална дозвољена спратност и индекс изграђености.

„Сви они људи који желе да раде и да граде, да отварају своје објекте и фирме на Златибору и У чајетини, сада ће то моћи да ураде. Постоји, по мени, сада добра планска документација и добар основ за градњу на Залтибору и у Чајетини. Напомињем да смо и пре овог плана и пре неколико месеци усвојили и другу фазу генералне регулације плана, тако да сада 10 хиљада хектара имамо покривено планом генералне регулације прве и друге фазе тако да се може радити, градити, на крају и живети на територији наше општине,“

каже Милоје Рајовић, председник СО Чајетина. Свој став о овој теми са скупштинске говорнице изнео је и председник општине Чајетина Милан Стаматовић рекавши да озбиљни инвеститори не долазе случајно на Златибор, али да постоје и проблеми:

„Не можемо баш све да урадимо како треба, сведоци смо да неколико неодговорних људи који све ово поремете, злоупотребе, преизграде. Због те алавости и неодговорности, имате неколико тих објеката који заслужују да буду срушени,"

рекао је Стаматовић, а на његове речи надовезао се одборник групе грађана Златиборски поглед, Рајко Пелверовић, који и сам инвестира у изградњу стамбених објеката:

"Тамо где су одговорни инвеститори, нама инспекција реално ни не треба јер они инвеститори који се одговорно односе према друштву ни не праве грешке, или су те грешке ситне. Све оно што је неисправно и долази нам негде са стране. Одлуком о смањењу броја паркинг места са 80% на 50 % (у односу на број станова у згради прим. аут) поспешујемо неодговорне инвеститоре... Хајде да се окренемо људима који одговорно гледају целу заједницу,"

рекао је Пелверовић. На 44. седници усвојена је измена одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и два решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом.