Модел рада у школама наредне недеље

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа донео је одлуку да се други модел организације образовно-васпитног рада, односно комбинована настава од понедељка, 1. новембра 2021. године, примењује у средњим школама на територији шест локалних самоуправа - Велико Градиште, Врњачка Бања, Београд, Кула, Ниш и Шабац.

Други модел наставе подразумева да се образовно-васпитни процес организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину, а одељења су подељена у групе.

Пре доношења одлуке, за сваку локалну самоуправу разматрани су општа епидемиолошка ситуација, подаци из надзора о оболевању од ковида-19 код ученика и наставника, као и подаци о утврђеним кластерима оболелих, односно броју одељења и група који су прешли на други и/или трећи модел наставе услед оболевања ученика.

У свим осталим основним и средњим школама у Србији се примењује први модел организације образовно-васпитног рада, који подразумева непосредну наставу у школама.