Конкурс за подстицаје за уређење економских активности на селу (видео)

конкурс за село

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2019. годину усвојеног на Седници скупштине општине  26. септембар текуће године, а на основу сагласности надлежних  министарстава Републике  Србије,  Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ је расписало Конкурс за подстицаје за уређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима. Конкурс траје до краја октобра.

https://www.youtube.com/watch?v=h1WW2mXcVes&feature=youtu.be

Право учешћа на Конкурсу за подстицаје за уређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима који је расписао Златиборски еко-аграр, имају физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу, и физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства који имају пребивалиште и производњу минимално 3 године на територији општине Чајетина .

Златиборски еко аграр ће кроз подстицајне мере подржати активности  у износу од 40% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Лица до 40 година или жене-носиоци пољопривредног газдинства остварују додатних 5% подстицаја. Лица чије је сеоско туристичко домаћинство пословало рентабилно у претходној години остварује право на додатних 10 % подстицаја.

Јавни позив је објављен на огласној табли привредног друштва за развој пољопривреде „ Златиборски еко аграр“ д.о.о, на њиховој званичној интернет страници www.ekoagrar.org и на сајту општине Чајетина www.cajetina.org.rs .