Конкурс за намену подршке за покретање сопственог пословања

Иновацини бизнис центар Златибор, расписује Конкурс за намену подршке за покретање сопственог пословања.

Сви пратећи обрасци доступни су у електронском облику на сајту Општине Чајетина www.cajetina.org.rs где је оглас објављен  27.10.2021. а за све додатне информације можете се обратити Центру, на број телефона: 031/3100 322; 064/824-06-45 или путем мејла: office@ibczlatibor.rs.

Рок за пријаву на конкурс је 15 календарских  дана од дана објављивања на сајту Општине Чајетина  www.cajetina.org.rs

Пријаве на Конкурс са потребном документацијом доставити закључно са 10.11.2021. године електронском поштом на адресу office@ibczlatibor.rs, или лично на адресу: Инованциони бизнис центар Златибор д.о.о. Миладина Пећинара 2, 31 315 Златибор, са назнаком “Пријава за старт ап конкурс”.