Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије

Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије одржаће се од 12. - 18. jуна у Музеју на отвореном „Старо село“ Сирогојно. Колонија је оформљена прошле године као јединствени начин организовања са тенденцијом дугогодишњег трајања и преношења искустава и знања. Неки од циљева су: успостављање сарадње са институцијама које се баве конзервацијом и рестаурацијом, испитивање нових материјала кроз практичан рад, стварање мреже и повезивање институција, упознавање са постигнућима и проблемима не само у конзервацији и рестаурацији већ и у другим сферама деловања. Већ на другој колонији су уведене три новине: 1. Сваке године ће се представити по један музеј, са циљем, не само институционалног већ и међусобног упознавања колега, ради преношења искустава и што бољег и квалитетнијег рада; 2. Од ове године, рад на колонији поприма у потпуности образовни карактер тако да ће , поред средњошколаца из школа из Чачка и Ужица са смера Конзерватор културних добара, бити укључени професори и студенти који се баве конзервацијом и рестаурацијом, етнологијом, историјом уметности, археологијом, музеологијом... 3. Биће одржана неформална трибина на којој ће се говорити о успесима, неуспесима и свим проблемима који муче музејске раднике. Учешће ће, поред домаћина , музеја у Сирогојну, узети: Народни и Етнографски музеј из Београда, Музеј Војводине из Новог Сада, предузеће Хеми Еко из Београда, Уметничке школе из Ужица и Чачка и Факултет примењених уметности из Београда.