КЈП "Златибор": Едукација и рад са ђацима чајетинских школа се наставља

школа

Едукација деце школског узраста на тему “Примарна селекција отпада и њен значај” се наставља.  Акценат едукације представника КЈП "Златибор" Чајетина усмерен је на одвајање суве и мокре фракције комуналног отпада на извору настанка, како би се што више отпадног материјала (папир, метал, пластика, стакло) припремило за поновну употребу и рециклажу, односно да се мање количине овог отпада одложе на депонију.

Едукативно предавање јуче је реализовано за чланове Еко-секције ОШ „Димитрије Туцовић“, а план је да до краја школске године буде спроведено у свим одељењима ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина, јер ће се са примарном селекцијом у пракси најпре упознати становници Чајетине.  Због тога нам је подршка најмлађих итекако потребна. 

КЈП "Златибор" Чајетина упутило је и похвале за ученике петог, шестог и седмог разреда ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ и њихове наставнике, који су заједно са запосленима у Служби зеленила вредно радили на садњи сезонског цвећа и уређењу школског дворишта и центра Сирогојна, што је још једна активност битна у стварању здравије и лепше средине.