КЈП "Златибор" Чајетина започело је поделу зелених и плавих канти по домаћинствима (виде)

Подела канти

КЈП "Златибор" Чајетина данас је започело поделу зелених и плавих канти по домаћинстима, која су обухваћена Пилот пројектом, док ће жуте контејнере намењене за одлагање стакла сместити на одређене пунктове. 

Пројекат примарне селекције отпада за коју се локална самоуптава на челу са КЈП „Златибор“ Чајетина, залагала и увелико припремала, данас је отпочела поделу комуналних посуда по домачинствима. У прва 143 домаћинства, која су обухваћена Пилот пројектом, биће распоређене плаве канте за суви отпад  и зелене канте за мокри отпад. 

"Узели смо одређене улице, како би заокружили једну целину,а наши радници ће за викенд покупити све постојеће контејнере из тих улица где су подељене канте и контејнери. Ни радње, ни правна лица, ни домаћинства, канте не плаћају, јер све ове канте долазе бесплатно на њихове адресе. Најбитније је напоменути да уз канте долази и пратећи уговор, који се потрписује са корисницима и у њему је прецизирано: како се одржавају канте, да је битно да стоје унутар парцеле, и да их треба изнети одређеним данима на саобраћајницу,како би биле испражњене", рекла је Вера Благојевић,руководилац Службе за комуналне послове.

Злапослена лица КЈП „Златибор“ Чајетина која су задужена за едукацију  о примарној селекцији отпада, данас су на лицу места у свим домаћинствима одржали кратко предавање и упуство за правилно одлагање отпада. Колико су суграђани задовољни овим Пројектом и колико су упознати са селекцијом,за Златибор прес рекла је Марија Костић, једна од корисника услуге. 

"Питање селекције није питање избора, већ обавеза, како би се заштитила екологија и како би се нашој деци пружило нешто боље", каже Марија Костић.

"Прво пражњење ових канти које данас крену на адресе, јесте 29. августа за зелене канте тј. мокри отпад, који се сакупља једном седмично.Након 15 дана тачније 5. септембра се купи и рециклабилни отпад, и плаве и зелене канте. Имали сте прилику да забележите да се све канте чипују, а ми упоредо сада са Пилот пројектом припремамо и нови тарифни систем, као и ново софтверско решење за евиденцију свих корисника, како би сви могли да приступе свом домаћинству и виде све потребне информације, као што су: број канти који је сваки корисник задужио, могућност да поруче нове канте, да имају увид колико смо пута долазили код корисника, када ћемо следећи пут доћи на одређену адресу, да ли имају ново обавештење итд...", објашњава Вера Благојевић, руководилац Слубве за комуналне послове. 

Пројекат „Одвајамо“ покренуло је Министарство заштите животне средине Републике Србије уз подршку ЕУ и Краљевине Шведске и он се спроводи у четири региона за управљање отпадом , који обухватају ујупно 17 градова и општина у Србији, међу којима је и општина Чајетина. Заједнички циљ пројекта је повећање стопе рециклаже у сва четири региона у Србији на 15% у наредне две године. 
 

Сања Глишовић