Јавни позив за теже запошљиве категорије становништва

Oпштина Ариље, у партнерству са општинама: Нова Варош, Чајетина, Бајина Башта, Пожега и Лучани, РРА „Златибор“ Ужице, Удружењем „Феномена“ Краљево и Грађанском ромском иницијативом „ГРИН“ Ариље, спроводи пројекат „Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село -“ који финансира ГИЗ у оквиру програма „Иницијатива за инклузију". У оквиру пројекта је планирана реализација активности које имају за циљ запошљавање теже запошљивих категорија становништва у области одрживе пољопривреде за 60 корисника. За потребе одабира корисника пројекта расписан је ЈАВНИ ПОЗИВ. Под теже запошљивим категоријама становништва подразумевају се: повратници, тражиоци азила; Роми; радно способни корисници новчане социјалне помоћи; лица без квалификација/са ниским квалификацијама (највише 2. степен стручне спреме); вишкови запослених; млади до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског старања; жртве трговине људима; жртве породичног насиља. "Подршка се додељује као бесповратна и одобрава се за две групе корисника. Прва група корисника су 40 лица, за које се додељује подршка у виду доделе опреме за одрживу пољопривреду у износу до 2.000,00 ЕУР по кориснику, финансијске субвенције из укупно расположивог фонда од 20.000,00 ЕУР и менторске подршке за одрживу пољопривреду. Друга група корисника су 20 лица, за које се додељује подршка у виду обезбеђења радне праксе на пољопривредним газдинствима уз надокнаду трошкова превоза и исхране за три месеца по кориснику," наводи Катарина Мурић из ПДЗП "Златиборски еко аграр". 00023.MTS.Still001 Одабир и рангирање корисника по јавном позиву се врши у две фазе. У првој фази се врши одабир 60 корисника при чему се гарантује минимум од 8 корисника по свакој општини. Након првог круга одабира биће организован теоријско практични програм обуке за одрживу пољопривреду у трајању од 9 дана уз обезбеђење превоза, смештаја и исхране од стране Пројекта. У другој фази се врши одабир по групама корисника при чему се код одабира прве групе корисника гарантује минимум од 5 корисника по општини, а код одабира друге групе корисника гарантује се минимум од 2 корисника по општини. Јавни позив је отворен до 22. јануара 2018. године до 15 сати. Носилац пројекта за Општину Чајетина је Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски еко-аграра“, а контакт особа је Катарина Мурић. Заинтересопвани се могу јавити на број телефона 062/881 21 34.