Јавни конкурс за пројекте од јавног интереса које спроводе удружења

Општина Чајетина расписала је јавни конкурс за доделу средстава из општинског буџета за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину. Предмет јавног конкурса су пројекти у области пољопривреде,туристичких удружења,социо-хуманитарних удружења и организација, у области културе и верских заједница. Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а мора бити реализован најкасније до 10. децембра 2020. године. Пријављивање је отворено до 7. фебруара. ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Чајетина за 2020. годину у износу од 12.400.000,00 динара и то:
  • средства у износу од 1.7000,00 динара за програме/пројекте у тематској области Туристичка удружења;
  • средства у износу од 1.7000,00 динара за програме/пројекте у тематској области Пољопривреда;
  • средства у износу од 3.000.000,00 динара за програме/пројекте у тематској области Социо-хуманитарна удружења и организације;
  • средства у износу од 3.0000,00 динара за програме/пројекте у тематској области Култура;
  • средства у износу од 3.000.000,00 динара за програме/пројекте у тематској области Верске заједнице.
Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена. Више детаља о конкурсу, критеријумима за бодовање пројеката, условима за предлагаче пријава и начин пријављивања може се погледати на сајту општине Чајетина.