Изградња нове ТС "Златибор" у завршној фази

Данас су у једном делу дана без електричне енергије остали купци на подручју Врањевине, Влаовине, Потока и Пашића ливаде. Разлог томе било је извођење радова на далеководу 10 кВ. Ово је само почетак радова на реконструкцији појединих далековода, а тренутно се изводе радови на новој трафостаници на Златибору. Изградња објекта је у завршној фази , тренутно се изводе радови на постављању уземљења и заштитних ограда. У току је расписивање јавне набавке за електро-монтажни део трафостанице, која би до краја године требало да буде у погону. Грађевинске радове на овој трафостаници изводи предузеће "Електроизградња" из Бајине Баште, а њено пуштање у рад биће од велике користи, првенствебо због прикључења нових купаца, као и обезбеђења сигурног напајања на постојећој електромрежи. Екипе погона ЕПС-а у Чајетини активно раде и на реконструкцији појединих далековода, углавном на замени изолатора. Протекле недеље урађена је замена изолације на деоници далековода извод- Трнава - преко Гостиља. У наредном периоду радиће се на замени старих изолатора на појединим деоницама далековода за Семегњево, Јабланицу, Водице и Трипкову. После редовног очитавања бројила, из погона ЕПС-а у Чајетини најављују и радове на реконструкцији нисконапонске мреже.