Рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2019. годину физичка лица, предузетници и правна лица треба да измире до 14. августа, саопштавају из Секретеријата за јавни приход.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе.

Провера пореског дуга од јуче је омогућена и преко мобилне апликације.

Путем мобилне апликације Моја ЛПА омогућен је увид у стање пореза на имовину коришћењем корисничког имена и лозинке, а захтев за доделу корисничког имена и лозинке порески обвезници лично могу поднети у надлежној локалној пореској администрацији.

Уколико је лице обвезник у више локалних пореских администрација, налог је довољно отворити само у једној.

Препорука физичким лицима приликом отварања налога је да се обрате локалној пореској администрацији по месту пребивалишта, а правним лицима по месту седишта.

Апликација је бесплатна и доступна је и за Андроид и ИОС кориснике.