Исплатa посебнe новчанe накнадe за април 2022.

нсз


Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће у четвртак, 12. маја 2022. године, исплатити посебну новчану накнаду за април 2022. године, уплатом на текуће рачуне корисника код пословних банака.