Еко Аграр - позив за попуњавање анкета

„ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР“ д.о.о сходно одлуци општинског већа Општине Чајетина под бројем : 06-63-8/2020-01 ОД 19.10.2020. године позива пољопривреднике са територије општине Чајетина да се јаве на:

ПОЗИВ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ АНКЕТА, КОЈЕ У СВОЈОЈ САДРЖИНИ ОБУХВАТАЈУ ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ТО БИЉНЕ И СТОЧАРСКЕ СТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА.

Циљ анкете је сагледавање разултата досадашње подршке пољопривредницима на територији Општине Чајетина, који ће бити и основ за даље планирање и деловање од стране локалне самоуправе преко ПД „ Златиборски еко аграр “  д.о.о.