Друга радионица за израду Протокола за пружање подршке деци са сметњама у развоју и њиховим породицама у општини Чајетина у кризним ситуацијама

радионица

Крајем марта у Чајетини је започет процес израде Протокола за пружање подршке деци са сметњама у развоју и њиховим породицама у кризним ситуацијама. У среду, 19. априла, у чајетинској библиотеци је одржана друга радионица за израду Протокола, као део пројекта Партнерство у заједници - решење кризе, који реализује удружење Златиборски круг у партнерству са општином Чајетина.

Водитељке процеса израде Протокола, мастер дефектолози Светлана Главинић и Мирјана Оцокољић из Друштва за церебралну и дечију парализу Ивањица, задовољне су саставом Тима за израду Протокола у којем су присутни представници свих релевантних институција и организација, а по њиховим речима то обезбеђује квалитетан приступ овој осетљивој теми и квалитетан документ као резултат рада.
У процес израде Протокола су укључени представници локалне самоуправе, предшколске установе, основне и средње школе, ватрогасне јединице, полицијске станице, Центра за социјални рад, Дома здравља, Црвеног крста, Центра за културу и локалних удружења, који ће сагледати положај и потребе особа са сметњама у развоју у периоду кризе из угла сваке од ових организација/институција, и учествовати у процесу изналажења решења и одговора на ове потребе.
На другој радионици, учесницима су кроз теоретски и практичан рад објашњени појмови и значења конкретних сметњи у развоју и начини на које је могуће пружити подршку и помоћ у превазилажењу потешкоћа за остваривање основних потреба у комуникацији, кретању и функционалности у локалној заједници.

Израда Протокола је део пројекта Партнерство у заједници - решење кризе, који реализује удружење Златиборски круг у партнерству са општином Чајетина, а чији је циљ обезбеђивање шире подршке у локалној заједници кроз систематски приступ положају и потребама деце са сметњама у развоју и њихових породица у ванредним и кризним ситуацијама. Пројекат се реализује од новембра 2022. године и у протеклом периоду су реализоване обуке за запослене у образовању и социјалној заштити о раду са децом са сметњама у развоју у кризним ситуацијама када су њихове специфичне потребе повећане.

Пројекат „Партнерство у заједници – решење кризе“ подржавају Европска унија и Влада Републике Србије кроз програм ЕУ ПРО Плус.