ДОКУМЕНТАЦИЈА КУЛТУРНО СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЈЕТИНА

1. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. годину
2. СТАТУТ
3. ПЛАН РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. годину
5. ИЗВЕШТАЈ O РАДУ ЗА 2017. годину