Добровољно намирење дуга уз посредство извршитеља од 1. јануара

Влада Србије донела је правилник о добровољном намирењу новчаног потраживања пре покретања извршног поступка, поступку у ком ће јавни извршитељи посредовати између дужника и поверилаца о наплати дугова. Према правилнику, који је објављен у Службеном гласнику, поверилац јавном извршитељу подноси предлог за добровољно намирење, а након покретања поступка извршитељ о предлогу обавештава дужника, преноси Нова економија.

Извршитељ посредује у комуникацији дужника и повериоца, а може организовати и заједничке састанке са обојицом. Ако се дужник и поверилац договоре, поступак се окончава споразумом који обе стране потписују.

Правилник ће почети да се примењује од 1. јануара 2020. године. Добровољно намирење предвиђено је изменама Закона о извршењу и обезбеђењу које су донете ове године.

Према закону, извршитељ „поучава извршног дужника о погодностима добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка“.

Рок у ком две стране морају да се договоре је 60 дана, или се поступак сматра неуспешним.

У случају да потраживање из извршне или веродостојне исправе буде добровољно намирено у целини или делимично, као и у случају закључења споразума између извршног повериоца и извршног дужника, јавни извршитељ има право на накнаду у складу са Јавноизвршитељском тарифом.

Она ће падати на терет извршног дужника, али извршитељи тврде да би трошкови требало да буду знатно мањи јер се неће покретати извршни поступак.

  Извор: Ужице огласна табла