Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је  20. јула предвиђена исплата принадлежности за јун за  више категорија корисника и то:

–   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица

–   Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

–   Дечијег додатка и родитељског додатка

–   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета директно од стране Министарства по новом закону

–   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета директно од стране Министарства по новом закону

–   Права из борачко инвалидске заштите