Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ расписује Конкурс за афористичара године

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ расписује Конкурс за афористичара године

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ и ове године традиционално расписује Конкурс за афористичара године.
Награђени добијају плакете Ерског кабареа и боравак у неком од хотела на Златибору и то:
1. награда - 5 дана за две особе
2. награда - продужени викенд за две особе
3. награда - викенд за две особе
Ове године афористичари шаљу до 20 објављених или необјављених афоризама, који су написани током 2023/24. године, а који нису објављени у књигама аутора. Афоризме слати електронском поштом под шифром, а решење шифре у посебном мејлу (један мејл - афоризми под шифром, други мејл - решење шифре). Обичном поштом афоризме слати у четири примерка под шифром, а решење шифре доставити у посебној коверти.
Рок за приспеће радова је 01.07.2024. године.
Комисија у саставу:
- др Слободан Симић, афористичар, председник комисије
- Нешко М. Илић, афористичар
- Зоран Богдановић, афористичар
- Љиљана Ракић, библиотекар
одлучиће се за најбољег афористичара 16. Конкурса за афористичара године.
Објављивање одлуке жирија о награђеним радовима је 26.07.2024. године, у оквиру манифестације Летњи улични ерски кабаре. Организатор преузима право штампања књиге афоризама доспелих по објављеном конкурсу.
Адреса:
Библиотека "Љубиша Р. Ђенић" Чајетина, Златиборска 1, 31310 Чајетина
E-мејл:
ljubisardjenic@mts.rs
Телефон:
031-3831-380