Oпштина Чајетина почиње са спровођењем испитивања ставова грађана о кретању и саобраћају у Чајетини и нa Златибору.

Ради што бољег сагледавања постојећег стања, као и отклањања недостатака и унапређења инфраструктуре, опремљености јавних простора и услуга, неопходно је прикупити мишљења и предлоге грађана и посетилаца Чајетине и Златибора.

Анкета је анонимна и подаци прикупљени у њој служиће за израду Плана одрживе урбане мобилности, као и за иницирање нових пројеката у овој области.

Општина Чајетина је донела одлуку о изради Плана одрживе урбане мобилности (ПОУМ), који ће обухватити насеље Чајетину и Златибор. Ова активност се спроводи у оквиру Програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза“ који финансира Влада Шведске, реализује Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) у партнерству са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона (САЛАР).