Активности у ПД"Златиборски еко аграр" (видео)

Марко Марић, директор „Златиборског Eко Aграра“

Многобројне активности и радови спроводе се током читаве године у „Златиборском Еко Аграру“, ради унапређења производње и побољшања услова живота пољопривредника на територији Општине. Од оснивања  до сада „Златиборски еко аграр“, пример је добре праксе када је у питању подршка и развој пољопривреде.

За унапређење пољопривредне политике руралног развоја, ПД "Златиборски Еко Аграр" наставља са мерама подршке.Након завршеног првог круга, у  току је други јавни позив за подстицај у пољопривреди, а  Еко аграр расписао  је следећих  пет конкурса:  за подстицаје у  органској производњи; за подршку младима ;  за увођење и сертификацију органских производа и ознаке географског порекла; увећање стада из сопственог запата; за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.Максималан износ за подстицај по газдинству је 800.000 динара, а сви заинтересовани додатне информације могу пронаћи на интернет страници „Златиборски Еко Аграра“. 

„Подстицаје које делимо увек су актуелни, најбитније је напоменути да је у току други јавни позив који је расписан 1. маја и траје до 10. јуна. Одзив произвођача је озбиљан, и све иде по плану за сада“, рекао је Марко Марић, директор „Златиборског Eко Aграра“. 

 У оквиру ПД „Златиборски Eко Aграр“ послује и Агротехнички центар у Кривој Реци, а  још један вид развоја пољопривреде у општини Чајетина јесте рад на изградњи Агробизнис центра, који ће објединити млекару „Наша Златка“, Агротехнички центар и нове садржаје као што су сушара, хладњача. Агробизнис центар је место сусрета свих којима је одрживи развој пољопривреде један од најважнијих приоритета. 

„У Агробизнис центру сви радови су везани за проширење млекаре и за започете радове на изградњи хале за потребе Агротехничког центра, који већ скоро пола године функционише на територији наше Општине“, каже дитектор Еко Аграра, Марко Марић. 

Пољопривредни сајам у  Новом Саду који се одржава од 21. до 27.маја, посетило је 75 произвођача из Златиборског округа.

„Еко аграр и локална самоуправа организовали су посету Сајма на који су отишли наши произвођачи. Није у питању понуда већ смо омогућили нашим људима да виде све што нуди Новосадски сајам, све што може бити понуђено о пољопривреди  у нашој земљи, налазиће се на том сајму у Новом Саду“, рекао је Марко Марић, директор „Златиборског Eко Aграра“.

Запослени у предузећу „Златиборски Eко Aграр“  заједно  са представницом сертификационе куће „Organic Control System“ из Суботице,Маријом Вукосав, у протеклом периоду обишли су пољопривредне произвођаче општине Чајетина. 

„Посета је била радна и имала је двојако значење, сертификациона кућа „OCS“ ради контролу квалитета код нас везано за Жиг Добро са Златибора, а други мотив је обилазак произвођача који су ушли у процес конверзије за органску производњу. Имамо једног произвођача меда и још једну прераду млека у Кривој Реци, који су постали нови корисници, носиоци жига Добро са Златибора“, рекао је Марко Марић, директор „Златиборског Eко Aграра“.

Током посете представнице OCS и провере квалитета производа, продужење права на коришћење Жига Добро са Златибора добили су: Млекара „Биљана Крин“ из Рожанства, млекара „Наша Златка“ из Криве Реке и пољопривредно туристичко домаћинство Меловић из Рожанства.