У четвртак 22. априла одржана је 25. седница Општинског већа општине Чајетина.На овој седници утврђен је предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Чајетина за 2021. годину, ребаланс I. Овом одлуком утврђени су приходи и примања са пренетим средствима из претходне године и расходи и издаци у износу од 2.917.000.000,00 динара. Овим ребалансом буџета, обим буџета је повећан за 616 милиона динара.Највећи износ повећања односи се на пренети суфицит из претходне године, као и ѕбог добијених средстава од Републике, док су остали приходи буџета увећани за 53.563.000,00. Чланови Општинског већа дали су сагласност  на извештаје о раду финансијским извештајима Туристичкој организацији Златибор, Библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ и Спортском центру „Чајетина“, а прихваћене су и измене финансијских планова ЈП „Голд гондола Златибор“ и ЈКП „Водовод -Златибор“ Чајетина. Општинско веће дало је и сагласност на Оперативни план одбране од поплава за подручје општине Чајетина за 2021. годину. Утврђен је и предлог одлуке којом ће се убудуће изјашњавати корисници комуналних услуга о квалитету услуга.Усвојен је и већи број решења о додели земљишта по основу исправке граница грађевинских парцела.