Удружење грађана Златиборски круг из Чајетине је, заједно са организацијама Амбасадори одрживог развоја и животне средине и Миксер, из Београда, укључено у пројекат адаптације и надоградње „Климатског пакета“ – интерактвног, едукативног пакета за децу и младе у Србији.

„Климатски пакет” је настао у Русији 2015. као део међународног пилот-пројекта Програма Уједињених нација за развој – УНДП. Интердисциплинарни тим руских експерата, укључујући климатологе, географе, биологе, економисте, стручњаке за животну средину, педагоге и наставнике, креирао је оригинални пакет (хттп://цлимате-боx.цом/), који је до сада преведен и примењиван у седам држава источне Европе и централне Азије.

Овај пакет садржи уџбеник, прилагођен раду са ученицима од предшколског до средњошколског узраста, квиз са 100 квиз-картица за интерактивну проверу знања, мапу-постер климатских промена, као и посебан Водич за предаваче, за примену „Климатског пакета“. Уџбеник и читав материјал у оквиру пакета су адаптирани и обогаћени примерима из Србије, тако да се садржај максимално приближи ученцима.

Водич пружа конкретне примере за имплементацију садржаја „Климатског пакета“ у оквиру предметне наставе и ваннаставних активности, дајући идеје предавачима, како да на интересантан и занимљив начин покрену ученике да се баве истраживањем негативног утицаја климатских промена на живот око нас и проналажењем и применом начина да се тај утицај умањи. У оквиру Водича је табеларно приказана повезаност садржаја уџбеника са садржајем Основа предшколског програма васпитања и образовања и Програма наставе и учења у основној и средњој школи.

Овај пакет могу да користе и они који раде са младима у оквиру еколошких и других удружења, у циљу подизања нивоа свести и знања о климатским променама и заштити животне средине, и организовања друштвених акција како би се шира јавност анимирила да у свакодневном животу примењује мере које доприносе смањењу ефеката климаских промена и одрживом развоју.

Златиборски круг, као организација са значајним искуством у реализацији програма обуке за младе у области формалног и неформалног образовања и грађанског активизма, већ годинама у Чајетини организује едукативне и практичне активности везане за одрживи развој. Пре две године, Златиборски круг је реализовао програм „Модел циркуларне економије у служби заштите животне средине у општини Чајетина”, у оквиру којег је покренут Савет за одрживи развој и едукацију општине Чајетина, при основној школи „Димитрије Туцовић”, у чијем су саставу представници локалних невладиних организација, образовних институција, медија, бизнис сектора и локалне управе, у циљу умрежавања свих релевантних локалних фактора у раду на планирању и имплементацији активности везаних за одрживи развој и заштиту животне средине у општини.

По речима Зорице Милосављевић, председнице Златиборског круга и координаторке пројекта, укључивањем у реализацију овог новог пројекта, Златиборски круг наставља да буде пример организације која у малој средини спроводи велике пројекте и остварује значајне резултате.

С обзиром на убрзане климатске промене на читавој планети, неопходно је да образовање од најранијег узраста буде усмерено на заштиту животне средине и одрживи развој. У том циљу, овај пројекат обухвата и низ тренинга за предаваче из области биологије, географије, физике и заштите животне средине, како би учесници развили вештине преношења знања о климатским променама.

Пројекат адаптације„Климатског пакета“ за Србију одвија се у оквиру пројекта у области климатских промена који спроводи Министарство заштите животне средине, уз техничку подршку Програма УН за развој и финансијску подршку Глобалног фонда за заштиту животне средине (ГЕФ).