„Одрживи развој једне локалне заједнице не може без заштите животне средине, а делатност којом се општина Чајетина највише бави – туризам, не може без одрживог развоја. Због тога је веома важно да очувамо природу због које, пре свега, туристи највише долазе“, каже Бојана Божанић, помоћница председника општине Чајетина.

Божанићева истиче да се општина Чајетина, поред решавања текућих комуналних проблема, бави и решавањем проблема чврстог отпада који је, како је и предвиђено у планској документацији, потребно селектовати на месту настанка. Новчана средства добијена кроз пројекат „Отпад није смеће“, који је наша општина реализовала у сарадњи са градом Ужицем, у оквиру програма „Exchange 4“, а који је финансирала Европска унија , утрошена су у набавку зелених контејнера за одлагање сувог отпада, кеса и флајера са упутствима за селекцију.

Од почетка реализације пројекта, становници наше општине показали су висок степен свести о значају селекције. Захваљујући томе, Регионалној депонији „Дубоко“ сваког месеца се испоручују све веће количине сувог отпада, што је и био циљ пројекта: за Чајетину еколошки здравија средина, а за „Дубоко“ ефикасније коришћење депоније кроз повећање квалитета и квантитета селектованог отпада.

„Ми смо планирали да се и у наредном периоду позабавимо овим проблемом. Да пробамо да проширимо зоне у које смо успели да уведемо примарну селекцију отпада. Видим да су и после завршетка пројекта људи остали посвећени одвајању отпада и видим да то редовно раде. Исто тако, морам да кажем, да смо у свим сеоским месним заједницама поставили велике контејнере од пет кубика и организовали сакупљање тог смећа. Сада се само проширује та мрежа тако да контејнере постављамо на све већи број локација“, истиче помоћница председника Општине.

Важну улогу у успостављању примарне селекције отпада има и едукација грађана, запослених у појединим институцијама и организовања „мини“радионица. Подршку у реализацији пројекта пружила је ОШ „Димитрије Туцовић“, кроз едукацију деце и родитеља, као и Општина која је из сопствених средстава финансирала куповину смећаре капацитета око 16 тона.

kontejneri

Примарна селекција отпада је нешто што се спроводи у свакој развијеној земљи. Искуства показују да доноси многе предности: сортирани комунални отпад се даље користи као секундарна сировина за даље производе, спаљује се за добијање енергије или се на други начин поново употребљава.

Што се тиче решавања проблема отпадних вода на Златибору, Божанићева каже да је главни колектор за пречишћавање урађен, и да предстоји изградња централног постројења.

„Дошли смо скоро до саме реализације овог пројекта. Већ три године стојимо на истој тачци због тога што надлежно министарство није хтело да да сагласност, да би „повукли“ средства од страних донатора. Ми нисмо ту стали већ смо тражили друге донаторе. Сада су у оптицају средства која ћемо вероватно добити од Словеније. Они су нам усмено јавили да смо та средства добили, али када будемо добили писану потврду, онда ћемо знати и када ће се кренути са реализациом. Тендерска документација је спремна, тако да смо ми, што се тиче постројења за пречишћавање отпадних вода и локације, све потпуно јасно дефинисали. Остало је још у плану генералне регулације да се техничка грешка настала током израде плана исправи, тако да би могли ове године да започнемо све те активности“, каже Божанићева.

У наредном периоду планира се и решавање проблема отпадних вода у Чајетини. У току је испитивање количине и састава отпадних вода, који ће трајати годину дана. На основу тих података биће урађен главни пројекат.

Драгана Росић, zlatiborpress.rs