На 48. конференцији о водама изнети су основни проблеми везани за пречишћавање овог битног ресурса. Као основни проблем је наведена недовољна изграђеност канализационих система. Достизање стандарда Европске уније по овом питању јесте велики проблем Србије јер су за  изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода потребна огромна издвајања из буџета. Ипак, заштита животне средине остаје приоритет јер од ње зависи и опстанак еко система.

Највеће проблеме у водоснабдевању имају издвојена, рурална подручја као и велики део Војводине, једни због економске неразвијености  а други због природне специфичности воде која настаје на тој територији и која је оптерећена различитим материјама што захтева комплексиније услове третмана.  Боља ситуација је у централним деловима Србије.

Учесници 48. конференције о водама која се одржава у „Чиготи“ имали су прилику да јуче посете постројење за пречишћавање отпадних вода на Златибору чија се градња приводи крају. Проблем пречишћавања отпадних вода био је једна од важнијих тема ове конференције.

Очекује се да ће ово постројење,  чија вредност целог пројекта износи око 10 милиона еура, у септембру бити у потпуности завршено, и да ће крене са пробним радом.

Конференција о коришћењу и заштити вода се завршава данас, а организатори су били Српско друштво за заштиту вода, Институт за водопривреду “Јарослав Черни” и ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина.

Мирјана Ранковић Луковић