Током летње сезоне, ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина базирао се на санацији раније уочених кварова, преипремајући Златибор за наступајућу туристичку сезону. У појединим сеоским месним заједницама санирани су мањи кварови, а вршена је реконструкција водоводне мреже као и изградњи мањих канализационих кракова у Чајетини и Златибору. Планови за предстојећи период обухватају завршетак постројења за пречишћавање отпадних вода и изградњу резервоара за воду у Врањевини на Тић пољу