На 32. седници СО Чајетина одорници су данас усвојили буџет за 2015.годину у износу од 1.903.000.000 динара.

Најважније ставке у буџету су свакакао капиталне инвестиције: изградња гондоле на Златибору, наставак изградње водовода Сушичко врело и постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору.

„Што се тиче гондоле мало се у старту касни са уплатама, али мислим да ћемо то у наредној години превазићи и да ће произвођач опреме успети да допреми опрему у првом задатом року“, рекао је председник општине Милан Стаматовић.

Такође, дугогодишње настојање да се побољша инфраструктура на целокупној територији Општине, биће настављени и у 2015.години.

„СО Чајетина је буџет за 2015. годину усвојила међу првим општинама у Србији, што само значи да одборници и даље раде брзо и ефикасно“, напоменуо је председник СО Милоје Рајовић. „Данас смо усвојили и Одлуку о уређењу грађевинског земљишта, а то значи да смо нашу цену јединичну од 15.000 динара по метру кватратном повећали на 21.375 динара, јер желимо да увећамо приходе и од накнаде за уређење грађевинског земљишта. Одлука важи од 1. јануара 2015.године и зато позивам све оне који су ове године добили грађевинске дозволе, да своје обавезе према Општини измире у најкраћем могућем року“, рекао је Рајовић.
so
На овој седници је усвојена и Одлука о јавним предузећима, којом ће се омогућити њихово боље функционицање. Ове године Општина је купила и неколико грађевинских машина за своја два комунална предузећа, чиме је омогућено боње и лакше уређивање јавних површина, како у Чајетини и Златибору, тако и у сеоским месним заједницама, на задовољство мештана и туриста.

Такође, за директора КЈП “Златибор“ изабран досадашњии в.д. Срђан Пантовић.