У циљу унапређења области становања 1. јануара 2017. године ступио је на снагу Закон о становању и одржавању зграда, који предвиђа да свака стамбена зграда мора имати управника и регистрован кућни савет, односно стамбену заједницу. Рок за регистрацију истекао је 12. децембра, након чега су се стекли услови да се приступи инспекцијском надзору.

Регистрација стамбених заједница представља једношалтерски систем којим се обезбеђује електронско регистровање података и докумената о стамбеној заједници, који су по регистрацији јавно доступни у бази Јединствене евиденције на интернет страни Републичког геодетског завода. Једна од законских обавеза комуналног инспектора јесте да у вршењу послова инспекцијског надзора проверава да ли се стамбена заједница регистровала, односно да ли је изабрала управника у складу са законом.

„Комунална инспекција општинске управе Чајетина је приступила инспекцијском надзору, да ли су извршене регистрације у Јединственом регистру стамбених заједница и да ли је извршено постављање професионалног управника, или управника зграде. Инспекцијски надзор прво је извршен у Чајетини, IMG_0060где имамо мањи број стамбених заједница, а након тога ће се приступити обиласку Златибора и осталих месних заједница“, каже Данка Николић, комунални инспектор ОУ Чајетина.

На улазним вратима појединих стамбених објеката стоји записник са прецизним подацима о мерама и крајњем року за регистровање стамбених заједница и именовању управника. Уколико се то не испоштује приступиће се казненим одредбама.

„Грађани нису обавештени и плаше се када је инспекција ту. Ми делујемо превентивно, ту смо да их упутимо, да им пружимо информацију, тако да немају разлога за бригу“, додаје Николићка.

Регистрацију стамбене заједнице и избор управника за сада у општини Чајетина је извршила само једна стамбена зграда. Налагање мера за извршење ове законске обавезе је у току, а из комуналне инспекције се надају да ће чајетински суграђани поступити одговорно и избећи прописане казнене мере.

Драгана Росић