Право на повраћај пореза на додату вредност (ПДВ) за куповину хране и опреме за бебе сада се може остварити за износ до 75.029 динара, саопштила је данас Пореска управа.
Како је наведено на сајту управе, у првој години старости бебе, купац хране и опреме може да оствари рефундацију ПДВ-а највише у износу од 42.873,76 динара, а од навршене прве до друге године старости бебе, на износ од 32.155,32 динара.
Пореска управа наглашава да су измењени и лимити који се односе на нето приход и укупну имовину родитеља и старатеља који да би остварили право на рефундацију у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију треба да буде у износу мањем од 1.028.970,29 динара.
Други услов је и да укупна имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа порез у складу са прописима којима се уређују порези на имовину треба да буде мања од 25.081.150,62 динара.
Рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе је од 1. до 17. фебруара 2017, а захтеви за рефундацију ПДВ-а се подносе надлежној организационој јединици Пореске управе према месту пребивалишта подносиоца захтева.
Пореска управа наглашава да право на рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе траје до усвајања Закона о финансијској подршци породицама са децом.
Додаје се и да надлежне организационе јединице Пореске управе уз захтев купца, примају фискалне исечке који су издати од стране продавца хране и опреме за бебе, у складу са прописима којима се уређују фискалне касе, до 31. јануара 2017. године.