У основној школи „Димитрије Туцовић“ Чајетина у суботу је реализована радионица под називом „Унапређење квалитета живота деце на територији општине Чајетина израдом и усвајањем докумената за заштиту деце од насиља“, која има за циљ да се ученици упознају са врстама насиља, ситуацијама у којим се насиље јавља, механизмима заштите деце од насиља, занемаривања и злостављања. Радионици су присуствовали чланови ученичког парламента из основне школе „Димитрије Туцовић“ и средње Угоститељско туристичке школе у Чајетини.

Поменута радионица је реализована у оквиру пројекта „Заговарање за примену протокола за заштиту деце од насиља“ који се спроводи у 20 локалних заједница на територији наше земље, у којима нема локалних протокола, или ако их има треба да буду дорађени, јер немају у фокусу дете као жртву насиља.

„Ово је јако важно зато што је општина Чајетина препозната у једном истраживању од стране мреже организације за децу Србије, да нема локални протокол о заштити деце од насиља.  Тај протокол би требао да буде донет до 31. јануара. То је основни циљ пројекта. Ученици су са тим упознати и већ сада    jagodaмогу да имају неке назнаке како у неком тренутку они као појединци, а пошто се тиче њих и тема је дете, могу да реагују, коме да се обрате и како тај механизам заштите деце од насиља треба да изгледа“, каже Јагода Јеремић, локални координатор на Пројекту.

Ученици који су присуствовали радионици задужени су да припреме извештај у коме ће навести шта су то научили на радионицама, као и да сва стечена знања пренесу својим другарима, члановима ђачког парламента у обе школе.

„Генерално, мислим да је врло важно да се деца освесте и да буду свесна чињенице у каквом друштву живе, како да препознају око себе неке моделе понашања. Они увек пренесу позитивна искуства са оваквих радионица зато што им је потребно да их неко покрене на размишљање, јер су они заправо ти на којима свет треба да остане и који треба да пронесу неку мисао о свему овоме што је тема“, додаје координатор Пројекта.

radionica 1Своје утиске са радионице изнео је Данило Весовић из Чајетине, ученик осмог разреда ОШ „Димитрије Туцовић“:

„Научили смо да поштујемо једни друге и како да реагујемо у случају насиља. Требало би да се овакве радионице организују што чешће да би деца научила нешто ново и стекла нова искуства“.

Са реализацијом овог пројекта, чији је носилац Удружење грађана „Златиборски круг“, почело се у септембру када је одржан иницијални састанак са партнерима који ће учествовати у доношењу локалног протокола, који је у изради. У питању су релевантне институције и установе на територији општине Чајетина: представници Општинске управе, Центра за социјални рад, предшколске установе, Дома здравља, представници тимова за заштиту деце од насиља из основних школа као и руководилац актива директора основних школа са територије ОЧ, представник Средње школе, Канцеларије за младе и Полицијске станице у Чајетини. Пројекат финансира Европска унија у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, Министарством здравља, Министарством рада, запошљавања и социјалне политике и Министарством просвете.

Драгана Росић, www.zlatiborpress.rs