Грађани који до краја децембра, када је био рок за замену старих личних карата за нове биометријске, то нису учинили ипак могу са старим документом у поштама и банкама да подижу новац. НБС је крајем прошле године свим банкама упутила препоруку да до краја марта омогуће клијентима банака, која поседују трајни лични документ, коришћење старих личних карата ради редовне исплате пензија, потврђено је у овој институцији. У МУП-у је речено да је највећи број грађана заменио личне карте, као и да грађани иако је истекао званични рок и даље могу да подносе захтеве за издавање биометријске личне карте у полицијским управама и станицама и да ће им оне бити издате по хитном поступку. Закон о личној карти иначе прописује новчану казну до 50.000 динара или казну затвора до 30 дана за прекршај за „лице које нема личну карту или које у одређеном року не поднесе захтев за издавање личне карте, а са 5.000 динара за „лице које не носи личну карту, а дужно је да је има“.