За четвртак, 4. јун, заказана је 37. седница СО Чајетина, за коју је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање и усвајање записника са 36. седнице Скупштине општине;
2. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине Чајетина за 2014.годину;
3. Предлог одлуке о изменама одлуке о локалним административним таксама;
4. Предлог одлуке о додељивању награда и признања општине Чајетина у 2015.години;
5. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом „Ваш дом НС“ д.о.о
Нови Сад;
6. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом „З ИНВЕСТИНГ ТИМ“ Д.О.О Нови Сад;
7. Одборничка питања ;
8. Р а з н о.