Традиционално 27. саветовање Привредних судова Србије отворено је у хотелу Мона на Златибору.

Као судови чија су надлежност спорови који настану поводом привредног пословања, 16 првостепених привредних судова и апелациони суд у Београду су веома важни за одржавање квалитетног пословног амбијента и просперитета једне државе. Поред судија и њихових саветника и сарадника, на традиционалном 27. саветовању на Златибору учествују и професори факултета, научни радници, извршитељи, нотари, адвокати, a ове године главна тема су алтернативни начини решавања спорова као што су арбитража и медијација.

Судијама привредних судова, међу којима је и привредни суд у Ужицу који је надлежан за подручје општине Чајетина у просеку годишње стиже нешто више од 79 предмета, а просечно трајање процеса пред привредним судом је 160 дана у 2018. години. С обзиром да је нови закон о извршењу и обезбеђењу једна од тема, 27. саветовању су присуствовали и судски извршитељи чија је организација такође имала свој скуп у хотелу Мона у марту, па се тако наставља сезона конгресног туризма и саветовања из правних области на Златибору.