У организацији Друштва за заштиту биља Србије на Златибору, у хотелу “Палисад”, у периоду од 22. до 25.02.2021. године,  биће одржано 16. саветовање о заштити биља.

Овакви скупови су прилика да се размене научне и стручне информације о проблемима у заштити биља, шума и украсних биљака. Такође су места на којима се врши промоција и афирмација младих истраживача и стручњака и њихово међусобно повезивање.

Стручни и Организациони одбор саветовања, уз подршку Главног одбора Друштва, одредио је следеће тематске целине рада скупа: 1) заштита ратарских и повртарских биљака, 2) заштита воћака и винове лозе, 3) заштита шума, украсних и лековитих биљака и 4) одржива примена пестицида.