У основној школи Миливоје Боровић у Мачкату одржан је пети сајам образовања под слоганом „Занимање, знање, звање“ на којем се будућим средњошколцима представило осам средњих школа из Чајетине, Ужица и Пожеге.

Глумачку тачку члана драмске секције искористила је једна од школа како би се што боље представила основцима и помогла им у одабиру даљег корака у средњошколском образовању. Поред тога, средње школе су представиле своје смерове, перспективу у будућем запослењу, имплементацију дуалног образовања код стручних школа и нови рачунарски смер код гимназије. Говорило се и о вредностима ваннаставних активности, екскурзијама, дому за ученике и другим факторима који могу утицати на одлуку матураната који су се окупили у основној школи Миливоје Боровић.

Своје образовне профиле представиле су Угоститељско туристичка школа Чајетина, Ужичка гимназија, Економска школа Ужице, Техничка школа Радоје Љубичић, Техничка школа Ужице, Медицинцска школа, Уметничка школа и Пољопривредна школа Љубо Мићић Пожега. Презентација свих школа имала је утицаја на будуће средњошколце.

Угоститељско туристичка школа у Чајетини уписује 120 ученика у смеровима кувар, конобар, комерцијалиста и кулинарски и туристички техничар.

Ужичка гимназија је поред друштвено – језичког и природно математичког смера представила и нови рачунарски смер, а укупно ће бити осам одељења у најстаријој образовној установи у региону која слави 178 година постојања.

У Техничку школу уписује се 270 ђака распоређених у девет одељења по областима машинства (техничар за компјутерско управљање, техничар за роботику, оператер машинске обраде), електротехнике (електротехничар информационих технологија – оглед, електротехничар телекомуникација, техничар мехатронике), графичарства (техничар за графичку припрему, техничар за обликовање графичких производа), металургије (оператер за прераду метала, техничар за рециклажу, ливац и ваљаоничар) и обраде дрвета (оператер за израду намештаја).

Техничка школа Радоје Љубичић уписује шест одељења у областима саобраћаја (техничар друмског саобраћаја, техничар унутрашњег транспорта, техничар за безбедност саобраћаја, возач моторних возила, руковалац средствима унутрашњег транспорта), грађевинарства (архитектонски техничар, грађевински техничар за високоградњу, техничар за одржавање објеката, извoђач основних грађевинских радова, монтер суве градње, руковалац грађевинском механизацијом…) текстилства (дизајнер одеће, моделар одеће, конфекцијски техничар, техничар моделар одеће, кројач конфекциона, модни кројач) и личних услуга (женски и мушки фризер).

Економска школа нуди смерове економски техничар, пословни администратор, финансијски администратор, царински техничар, службеник у банкарству и осигурању.

У Мединцинску школу Ужице може се уписати по смеровима медицински техничар, фармацеутски техничар, медицинска сестра – васпитач, лабораторисјки техничар, физиотерапеутски техничар и здравствени неговатељ.

У Уметничкој школи образовни профили су техничар дизајна графике, техничар дизајна текстила и ликовни техничар.

У Пољопривредној школи Љубо Мићић из Пожеге у понуди је по пет трогодишњих и четворогодишњих  профила из области пољопривреде, ветерине, прехране, хортикултуре и механизације.

Ове године из школе Миливоје Боровић у Мачкату излази 17 матураната и деветоро ученика из издвојеног одељења у Шљивовици. На представљању средњих школа су били и ученици из основне школе Димитрије Туцовић у Чајетини и Саво Јовановић Сирогојно. Завршни испит за ученике осмог разреда биће одржан 18, 19. и 20. јуна.

М. Ј.