Јавнобележничка комора Србије позива грађане да у јавнобележничким канцеларијама обаве оверу докумената потребних за упис у средње школе и факултете чим буду имали документа на располагању.

Овера фотокопија сведочанстава и диплома неопходних за упис у средње школе, као и за први упис на факултет, јавни бележници обављају бесплатно у свих 198 канцеларија широм Србије.

Оверу потписа и преписа или фотокопије за потребе уписа јавни бележници су дужни да обаве бесплатно уколико се тај посао обавља у радно време.

Јавни бележници, такође, не наплаћују оверу докумената за потребе конкурса за пријем у установе ученичког и студентског стандарда, као и за потребе конкурса за коришћење ученичких и студентских стипендија и кредита.

Поред овере ових докумената, код јавних бележника бесплатно се обављају и овере неопходне за упис у предшколске установе, као и за упис у основну школу.

Јавнобележничка комора Србије позива грађане који имају потребу за овером било ког документа, посебно када су у питању документи чија је овера бесплатна, да тај посао заврше пре крајњег рока, како не би плаћали посебну накнаду за рад јавних бележника ван редовног радног времена.

Прошле године, у периоду од 1. јуна до 6. јула јавни бележници у Србији урадили су 126.687 бесплатних овера, већином докумената потребних за упис.

Оверу потписа и преписа или фотокопија у Србији од марта 2017. године раде искључиво јавни бележници, осим у местима где јавних бележника још нема. У овом тренутку, нису именовани још јавни бележници за подручја још четири основна суда – Димитровград, Књажевац, Мајданпек и Сјеница. У тим местима, оверу се и даље може обавити у судовима.

Извор: Курир