Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“, уз сагласност Општинског већа расписало је Јавни позив – други круг за доделу бесплатног минералног ђубрива које је Влада Републике Србије између осталих дала и општини Чајетина у количини од 67,5 тона.

Право на доделу минералног ђубрива (КАН 27% N)  по основу другог јвног позива може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, у активном и пасивном статусу  у 2018. години које поседује засаде јагодичастог и бобичастог као и осталог воћа на територији општине Чајетина.

„На јавни позив – други круг могу се јавити пољопривредници који имају засаде на територији општине Чајетина који у својој биљној структури имају јагодичасто и бобичасто воће, и исте  уведене у  биљну  структуру  код  Управе за трезор и то  по истим пропозицијама које су важиле по првом јавном  позиву. Право на бесплатно минерално ђубриво имаће и пољопривредници који  у својој биљној структури имају засаде воћа на територији општине Чајетина и то минимум  0,30 ха једне воћне врсте уведене код Управе за трезор, али након примарне расподеле  минералног ђубрива“, каже Иван Гујаничић из Златиборског еко аграра.

На први јавни позив који је био расписан 7. новембра, јавило се 215 пољопривредних  газдинстава од којих је 213 испунило услове. Важно је напоменути да пољопривредници који су остварили право на минерално ђубриво по  првом јавном позиву, не могу се пријављивати по Јавном позиву – други круг.

Пријаве се подносе од четвртка 13. децембра до петка 21. децембра 2018. године од 7:30 до 14:30 часова. Пољопривредницима бих скренуо пажњу, посебно онима који не подносе захтев по основу бобичастог и јагодичастог воћа, да провере да ли у својим структурама имају минимум уведено 30 ари једне воћне врсте“, додао је Гујаничић.

Подносилац пријаве доставља следећа документа: попуњен образац пријаве за доделу средстава у области воћарства, фотокопију потврде о  статусу газдинства из регистра пољопривредних газдинстава Управе за трезор за 2018. годину, фотокопију извода биљне структуре Управе за трезор за 2018. годину и фотокопију личне карте подносиоца пријаве.

Попуњен образац пријаве и потребну документацију подносиоци могу доставити у просторије ПД „Златиборски еко аграр“. Минерално ђубриво је већ стигло и ускладиштено је на сточној пијци у Кривој Реци, а са његовом расподелом кренуће се ускоро о чему ће пољопривредници бити благовремено обавештени.

Драгана Росић