Данас је у сали СО Чајетина одржана радионица за израду Плана управљања отпадом у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама на путу придруживања ЕУ – 2. фаза“. Учесници радионице били су представници Шведске асоцијације локалних власти и региона као и представници Сталне конференције градова и општина који су партнери на Пројекту, као и представници јавних предузећа, установа и удружења општине Чајетина.

Шеста радионица у оквиру прјекта „Подршка локалним самоуправама на путу придруживања ЕУ – 2. фаза“ подразумевала је представљање првог нацрта управљања отпадом и заштите животне средине на територији општине Чајетина свим релевантним представницима предузећа, установа и удружења ове општине.

„То је план комплетног управљања отпадом, свих токова отпада, свих врста отпада на територији општине Чајетина. То укључује посебан начин одлагања отпада у насељеним местима Чајетина и Златибор као и четири ушорена села: Крива Река, шљивовица, Мачкат и Сирогојно, као и друга села која су разуђена, односно села која немају могућност за организовано прикупљање отпада и примарну селекцију на самом месту настанка“, каже Вера Благојевић, координатор Пројекта.

При усаглашавању предлога Плана управљања отпадом пре изношења на јавни увид који је предвиђен 15. октобра, од кључне помоћи су  били разговори са Партнерима САЛАР-а из Шведске и  преношење њихових искустава у управљању отпадом као и подршка представника Сталне конференције градова и општина РС.

„Мислим да су на добар начин дати предлози како да се у будућности организује управљање отпадом, односно како да становништво, оно које производи отпад, ту – на месту настанка, помогне да се тај отпад брзо, ефикасно и на најбољи начин збрине, да то најмање квари овакву једну лепоту какве су Чајетина, какве су Чајетина, Златибор и сва ова места около“, наглашава Љубинка Калуђеровић, секретар Одбора за животну средину СКГО.

Тим за израду Плана је овим нацртом имао у виду специфичности општине Чајетина са Златибором као туристичким местом прве категорије. Дати су предлози за техничко-технолошко и инфраструктурно опремање КЈП Златибор као носиоца реализације Пројекта, дефинисане су активности за израду тарифног система за наплату услуга збрињавања отпада, предложен је концепт за обезбеђивање равноправног учешћа грађана у процесу реформе система управљања отпадом  и друго. У свему овоме, наглашено је да је од изузетне важности информисање и укључивање грађана у сваки корак процеса доношења Плана управљања отпадом на територији чајетинске општине.

Мирјана Ранковић Луковић