Пољопривредна саветодавна стручна служба Ужице (ПССС) објавила је савете за воћаре у златиборском округу, који се највише односе на малине и шљиве.

Према подацима ПССС Ужице, малине се налазе у фази појаве цветних пупољака, али бројни малињаци у хладнијим пределима нису још стигли до ове фазе и потпуне олисталости. Услови су изузетно повољни за развој проузроковача љубичасте пегавости изданака и пупољака малине (Didymella applanata). Чим временске прилике дозволе, с обзиром на количину падавина, препоручује се примена фунгицида на бази боскалида и пираклостробина.

У појединим засадима малине регистровано је присуство имага малинине муве галице. За сузбијање штетних инсеката у овој фази произвођачима се препоручује примена инсектицида на бази активне материје бифентрин. У наредном периоду током цветања није дозвољена примена инсектицида нити акарицида. Уколико до сада није извршена препоручена заштита акарицидима, могу се применити одређени препарати у концетрацији 0,1%. Максималан број третирања овим средствима је два пута током вегетације. Потребно је спровести све мере заштите пчела и других опрашивача, које подразумевају благовремену примену инсектицида и акарицида.

Шљиве се налазе у почетним фазама развоја плодова. У току је пиљење ларви прве генерацијешљивиног смотавца. У циљу спречавања убушивања ларви у плодове, препоручује се примена инсектицида на бази хлорпирифоса. Услови су веома повољни за развој проузроковача шупљикавости листа, те се препоручује примена фунгицида на бази каптана.

Трешње се налази у различитим фазама развоја плодова, а услови су погодни за развој различитих врста гљива које узрокују појаву трулежи.