Иако је малина дуги низ година веома заступљено воће у засадима у нашем крају ,приметно је да се у последње време подижу и засади осталог воћа, а нарочито шљива и јабука. Свесни значаја правилног узгајања воћа а уз примену агротехничких мера , у Пољопривредној саветодавнојстручној служби Ужице константно раде на едуковању пољопривредника. Од 1. фебруара кренуће обука за резидбу воћа а сви заинтересовани се у ову службу могу јавити до 20. јануара.

Евидентно је да на подручју Града и Округа постоји мали број оних који су обузчени за резидбу воћа па се најчешће тај посао не обавља на време и довољно квалитетно. С обзиром на то да је приметан пораст нових засада шљива и јабука, али и осталог воћа, Пољопривредна стручна служба у Ужицу организоваће за све заинтересоване обуку чија ће реализација почети око 1. фебруара.

jabuke-1

„Број учесника би био ограничен јер зависи од простора и услова где би то изводили“, каже Андрија Радуловић, саветодавац у овој Служби. „Рад би био теоретски и практичан. Теоретски део има 20-так часова, а остали део подразумева три дана на терену. „

Након успешно завршене обуке полазници ће добити сертификате, а пре свега ово ће бити корисна мера за све пољопривредне произвођаче са овог подручја.

Пријављивање се моиже вршити директно телефоном на број 513-754  где би били уписани и већ се договорили за дан када би почели са обуком. Теоретски део би се обавио у просторијама ПССС Ужице, где имају савремене услове за обављање овог посла, кажу у Служби. И данас је, кажу, велика дилема као и пре неколико деценија којом се производњом бавити, али стручњаци саветују да увек треба имати и неку резервну.

Prunus domestica

„Не можете рачунати само на малину која је потиснула све остале производње. Долази до изражаја и велики потенцијал у шљиви, јабуци, поготово јер је извоз за Русију актуелан. На неким подручјима Златиборског округа имамо изражену производњу јабуке, као што је ариљски крај где имају солидне резултате и приходе од те производње. Тако и у шљиварству. Некад смо били познати по шљиварској производњи; данас је то сведено на минимум. Али, већ се буде неке нове иницијативе да се засади обнове, да се неке нове сорте уведу што има позитиван помак и врло је оправдано,“ наглашава Радуловић.

Није довољно само посдити воћку. већ је и правилно третирати почев од анализе земљишта, преко ђубрења, до примене свих агротехничких мера у које се убраја и резидба.