У уторак 17. октобра у Библиотеци „Љубиша Р.Ђенић“ у Чајетини са почетком у 17 часова, биће одржана презентација програма менталне аритметике. СуанПан ментална аритметика је образовно развојни програм за истицање потенцијала деце узраста од 5 до 14 година.

Техника СуанПан менталне аритметике предствља извођење основних рачунских операција (сабирање, одузимање, множење и дељење), који не укључује никакве физичке и спољашње инструменте/уређаје, као што су дигитрон, папир и оловка или рачунар. Рачунање се извршава само уз помоћ људског мозга, коришћењем моћи мисаоног процеса при извођењу математичких операција. Програм је, поред абакуса, подржан додатним тестовима, вежбама пажње, меморије и концентрације и драмом на часу (различитим прилагођеним стимулативним играма).

Сви заинтересовани родитељи могу присуствовати презентацији и ближе се упознати са програмом који ће током октобра почети са реализацијом и на Златибору.