Представници општине Чајетина, Регионалне развојне агенција “Златибор” и ОПТИМУС-Центра за добро управљање, потписали су у уторак 14. октобра 2014. године уговр о реализацији пројекта за успостављање Органа за обједињену процедуру регистра административних поступака. Циљ је да се обезбеди брзо, транспарентно и квалитетно спровођење поступака из области изградње. Овај уговор је закључен у оквиру пројекта „Програм развоја приватног сектора у Југозападној Србији“ (ПСД) који финансира Швајцарска Влада , кроз Швајцарску агенцију за развој и сарадњу у Србији –СДЦ, а који реализује Регионална развојна агенција Златибор.

Уговор су потписали,у име општине Чајетина, начелник Општинске управе Вељко Радуловић, Славко Лукић директор Регионалне развојне агенције Златибор и Слађана Каравдић Кочевић директор Центра за добро управљање „Оптимус“.

Укупна вредност прјекта је 5.078.920,00 динара, учешће Регионалне развојне агенције (СДЦ) је 3.500.980,00, Центра за добро управљање 1.220.940,00, док је учешће општине Чајетина 357.000,00 динара.

Нацртом Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи планира се увођење Органа за обједињену процедуру (ООП), који је по својој суштини тзв. “Јединствени шалтер” за процедуре из области грађења. Идеја законодавца је да ООП, о трошку и за рачун странке, прибавља потребне услове, сагласности и друга документа од носиоца јавних овлашћења односно републичких и локалних јавних предузећа, Катастра и других организација којима су поверена јавна овлашћења у процесу изградње објеката. Увођење обједињене процедуре је значајна новина која ће, ако заживи, обезбедити поједностављење процедуре за инвеститоре, смањење корака и времена у процесу изградње објеката.

Увођењем Органа за обједињену процедуру, општина Чајетина ће бити у прилици да успешно одговари захтевима новог Закона, чије се ступање на снагу очекује у наредних месец дана и додатно унапредити сервиса грађана и привреде, кроз унапређење рада администрације и пружених услуга. Успешна сарадња и заједничка координација са јавним предузећима и Катастром на овом пројекту је од суштинског значаја за постизање резултата.

Поједностављење поступка добијања грађевинске и осталих дозвола преко ООП-и повећање транспарентности административних поступака ће додатно повећати потенцијале општине Чајетина и утицати на ставарање повољног пословног окружења посебно за развој туризма.

Преузето са: http://www.cajetina.org.rs/vest/potpisan-ugovor-o-realizaciji-projekta-za-uspostavljanje-organa-za-objedinjenu-proceduru-regist