Округли сто под називом „Порез на имовину из угла грађана“ одржан је у Ужицу у Читалишту Градске библиотеке. 

Овај догађај организован је у сврху консултација и прикупљања информација од пореских обвезника, грађана, цивилног и бизнис сектора, а у циљу формулисања даљих предлога за унапређење законодавног оквира који уређује порез на имовину.

Трибина је део пројекта „Реформа пореза на имовину“ који спроводи IMG (International Management Group) уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) и уз институционалну подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија  и Сталне конференције градова и општина (СКГО).

Програм подржава четрдесет четири (44) ЈЛС у Србији у циљу повећања наплате пореза на имовину, односно сопствених прихода, који су од значаја за модернизацију јавних услуга грађанима и привреди. Програм сарађује и са 11 градова у оквиру политичког дијалога на тему опорезивања имовине и других повезаних питања у вези са управљањем локалним јавним финансијама која су од значаја за развојне потребе локалних самоуправа у Србији. Грађанске иницијативе пружају организациону подршку за пет округлих столова са грађанима у Ужицу, Крагујевцу, Параћину, Нишу и Сремској Митровици.